Tuesday, December 6, 2011

Зөвхөн чамд зориулав.

Яг энэ мөчид энэхүү зурвасыг уншиж байгаа гэдгийг чинь би мэдэж байна.

No comments: